PENAFIAN

Kerajaan Malaysia dan Kolej Komuniti Gerik, Kementerian Pendidkan Tinggi adalah tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerugian yang dialami oleh pengguna disebabkan penggunaan maklumat yang diperolehi dari laman web ini.

NOTIS HAK CIPTA

Hak cipta Kolej Komuniti Gerik, Kementerian Pendidikan Tinggi dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan Kolej Komuniti Gerik, Kementerian Pendidikan Tinggi kecuali dinyatakan sebaliknya. Tiada mana-mana bahagian laman web ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersial dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada Kolej Komuniti Gerik, Kementerian Pendidikan Tinggi.